Alunbruket – Skånes bortglömda storindustri
Alunbruket lockade i över femtio år Österleningar till festligheter på pingst- och midsommardagen. Men brukets historia som storindustri är okänd för många.
Gert Lagerstedt tog med YA på en guidning bland resterna av det som en gång inte bara var Skånes största industri utan även en av svenska kronans viktigaste inkomstkällor.