Besked om bygge på åkermark upphävs

Byggnadsnämnden gav positiva förhandsbesked för nybygge av en villa respektive ett fritidshus. Nu har länsstyrelsen upphävt besluten.
”Att den sökande kan säga sig vilja ha en del trädgårdsodling gör heller det inte till ett lantbruk.”
Simrishamn • Publicerad 20 januari 2022