Byn som bytte plats – Knäbäckshusens dramatiska historia
Få är de byggnader på Österlen som har fått utstå lika mycket som de pittoreska Knäbäckshusen.
Ett fiskeläge som blev turistidyll, och senare tvingades bort av militärens granater. En by som byggdes upp på nytt, på en ny plats, men som drabbades av en katastrof när den äntligen stod klar.