Schyman fick dubbelt avslag

Gudrun Schyman lyckas med konststycket att få avslag på en likalydande motion men för två olika partier.
Simrishamn • Publicerad 23 maj 2023