Ansträngt läge: Hög lärarfrånvaro på skolorna

Inte sedan slutet av mars 2020 har frånvaron av lärarna varit så hög som nu.
Skolchef Johan Holmqvist säger att det är ett trixande med att jobba coronasäkert men ändå tillgodose undervisningen.
Tomelilla • Publicerad 20 januari 2022
Foto: Henrik Ekblom Ystén