Bättre stöd och tryggare miljö efter granskning av skolan

När Skolinspektionen våren 2021 granskade Kastanjeskolan riktade myndigheten kritik mot att en elevs behov av särskilt stöd inte hade utretts tillräckligt snabbt, men även mot den otrygga och stökiga miljön som tidvis rådde på skolan.
Nu har åtgärder genomförts varpå Skolinspektionen avslutar tillsynen.
Tomelilla • Publicerad 16 januari 2022
Foto: Mark Hanlon