Byggnadsnämnden får fortsatt kritik

Kommunstyrelsen måste agera mer kraftfullt så att Byggnadsnämnden får de resurser som krävs för en rättssäker myndighetsutövning.
Det konstateras av revisorerna som också säger att det saknas konkreta åtgärder för en budget i balans.
Tomelilla • Publicerad 24 maj 2023 • Uppdaterad 24 maj 2023