Delaktighetstrappa ska göra dialog med invånarna bättre

Tydligare syften och klara besked om invånarna faktiskt har något att säga till om i slutändan.
Det föreslås i den nya ”Strategi för medborgardialog” som kommunen har tagit fram.
Tomelilla • Publicerad 20 januari 2022
Foto: Mark Hanlon