Föreslår en utredning om gratis regntunnor

Inger Åbondes (S) förslag om att VA-abonnenterna själva ska ta hand om regnvattnet genom utdelning av regntunnor, för att minska belastningen på ledningsnätet ska utredas vidare.
Efter många turer runt S-motionen, där samhällsbyggnadsnämnden först föreslog avslag på motionen, tycker förvaltningen nu att en utredning först ska göras.
Tomelilla • Publicerad 28 januari 2022
Foto: Johan Nilsson/TT