Glampingen: Vill dra el istället för solceller

Enligt Byggnadsnämnden behöver man få in en miljökonsekvensbeskrivning över hur naturen påverkas av den planerade glampingen.
– I varje negativ grannes fall ska vi göra en bedömning kring om det finns fog för oro eller uppenbara, betydande olägenheter utifrån vad grannen svarat i sitt yttrande, säger bygglovshandläggare Helena Ländin.
Hallamölla by • Publicerad 21 maj 2023