Henrik Ekblom Ystén: Henrik Ekblom Ystén: De sålde in domedagen per telefon

Allting går att sälja med mördande reklam, sägs det. Jag tvivlar.