Henrik Ekblom Ystén: Henrik Ekblom Ystén: Säg, är det konstigt att man längtar bort …

Bruna åkrar, stormbyar och gråtunga skyar. Österlen är inte alltid som det säljs in i turistbroschyrerna.