IVO avslutar ärende om ungdomskontrakt då kommunen bättrat sig

Trots att ungdomsvården hade full bemanning, och att den socialsekreterare som utförde ungdomskontraktet hade lång erfarenhet, fanns det allvarliga brister i hanteringen runt en 17-årig Tomelillabo.
Bristerna ledde till en Lex Sarah-anmälan som nu lett till nya rutiner tagits fram.
Tomelilla • Publicerad 24 maj 2023