Kritik: Få fritidscheckar leder till medlemskap

När fritidschecken på 250 kronor infördes för två år sedan var syftet att få in fler unga i föreningslivet.
Under första året värvades 14 nya medlemmar och under 2021 bara 22 stycken.
Oppositionen är kritiska och tycker att pengarna kunde ha använts på ett bättre sätt.
Tomelilla • Publicerad 2 januari 2022