Länsstyrelsen säger ja till grävarbeten i Fyledalen

Länsstyrelsen ger grönt ljus till gräv- och schaktarbeten i Fyledalen, eftersom syftet är att restaurera värdefulla våtmarker.
Ett varningens finger höjs dock för mjältbrand i området.
Fyledalen • Publicerad 8 januari 2022
Foto: Sprisse Nilsson