Lyckat skolarbete kan ge 1 000 kronor från kommunen

Höga meritvärden och stora framsteg i studierna även för de niondeklassare med lägre betyg ska premieras av kommunen.
Nu har förvaltningen fått i uppdrag att utreda hur ett stipendium på 1 000 kronor per elev ska utformas.
Tomelilla • Publicerad 31 januari 2022
Foto: Mark Hanlon