Nyfikna frågor om kommunens delaktighetstrappa

Kommunens nya strategi för att bättre kunna involvera medborgarna i dialog har väckt intresse. I en skrivelse till kommunen undrar en kvinna om det inte är värt att tänka ett varv till kring vilka frågor som inte går att påverka.
Tomelilla • Publicerad 23 januari 2022
Foto: Tomelilla kommun