S-motion: Minska risken för översvämningar

Minska risken för översvämning genom att minska andelen hårdgjorda ytor i centrum. Det yrkar S i en motion.
Tomelilla • Publicerad 10 januari 2022
Foto: Solum, Stian Lysberg