Undersökning: Nio av tio trivs med att bo i Tomelilla

Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning visar att Tomelillaborna generellt är nöjda med att bo och leva i kommunen.
Men också att de anser att allmänna skötselytor borde tas bättre om hand, samt att kulturutbudet är för fattigt.
Tomelilla • Publicerad 3 januari 2022 • Uppdaterad 4 januari 2022
Foto: Tomelilla kommun