Ystad

Är mässingsvraket resterna av IP Suhr?

Är det så kallade mässingsvraket egentligen det danska fraktfartyget IP Suhr? Och innebär det att räddningsinsatsen letade på fel ställe?
Under helgen hoppas dykarna få svar.
Kåseberga • Publicerad 2 april 2022 • Uppdaterad 3 april 2022
Foto: Eva Sonesson