Ystad

Ett av sydkustens värsta sjödraman i modern tid

Fartygskatastrofen för drygt sjuttio år sedan kostade 20 personer livet och har varit en fråga som i alla år berört närboende.
Åkte räddningsinsatsen fel? Hade fler liv kunnat räddas? Och vilken var egentligen IP Suhrs exakta haveriplats?
Kåseberga • Publicerad 2 april 2022 • Uppdaterad 6 april 2022