Annons
Ystad

Ett engagemang som lever vidare i landskapet i sydöst

Under årtionden engagerade sig Calle Piper på många olika sätt för miljön och det som idag kallas hållbarhet i jord- och skogsbruk, som i engagemanget mot storskaliga dagbrott och en i hans tycke felaktig minerallagstiftning.
Men inte minst genom att se till att små och stora våtmarker har skapats, att kulturmiljöer bevarats, och att naturreservat bildats – ett miljöarbete som väl vårdat kan prägla Skåne i århundraden framöver.
Ystad • Publicerad 20 augusti 2023 • Uppdaterad 21 augusti 2023
Foto: Jan-Olle Persson
Annons
Annons
Annons
Annons